Privacybeleid

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de SplashDev.at website (de "Site"), aangeboden door SplashDev en haar gelieerde ondernemingen ("SplashDev"). SplashDev behoudt zich het recht voor om enige en/of alle informatie (inclusief voorwaarden) te wijzigen. Als SplashDev dergelijke wijzigingen aanbrengt, zullen de herziene documenten op deze Site worden geplaatst en zal de publicatiedatum worden bijgewerkt. SplashDev zal u echter niet direct een andere vorm van kennisgeving doen toekomen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken voor mogelijke updates.

GEBRUIK VAN DE SITE EN HET BIJHOUDEN VAN DE GEBRUIKER
SplashDev gebruikt cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen) om de verkeerspatronen van gebruikers te volgen. Cookies stellen ons in staat om de gebruikerservaring te verbeteren door te analyseren welke pagina's bezoekers het meest nuttig vinden. Daarnaast maken cookies het mogelijk om gepersonaliseerde inhoud te serveren op basis van de bezoekhistorie van de gebruiker. De meeste webbrowsers accepteren standaard cookies, maar dit gedrag kan worden uitgeschakeld via de instellingen van uw browser.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE
SplashDev kan uw persoonlijke informatie die u via de Site hebt verstrekt (bijv. naam. e-mail, telefoonnummer, enz.) of die tijdens uw gebruik van de Site is verzameld (bijv. IP-adres, locatie-informatie, gegevens over het gebruik van de site, enz. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we daar een wettelijke basis voor hebben. De wettelijke basis is afhankelijk van de redenen die wij hebben verzameld en waarvoor wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken omdat:

  • u heeft ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
  • we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • het is in ons legitieme belang om te opereren.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij deze verwerken en of wij deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.

We moeten ook rekening houden met de termijnen die we eventueel nodig hebben om persoonsgegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om klachten en vragen te behandelen en om onze wettelijke rechten te beschermen in het geval van een claim. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zullen wij deze veilig verwijderen of vernietigen.